HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HSX)

Đại hội cổ đông: HAG thông qua phát hành số lượng lớn cổ phiếu

HAG sẽ phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với mức giá không thấp hơn 21.000 đồng/CP và gần 107,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá 10.000 đồng/CP.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố nghị quyết ĐHCĐ ngày 4/1/2013 để thông qua một số nội dung gồm:

1. Dự kiến chào bán 107.474.210 CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với mức giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP, chưa bằng 1/2 so với mức giá đóng cửa ngày 4/1/2013 là 23.500 đồng/CP.

Nguồn thu được từ đợt chào bán được đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vào vốn hoạt động.

2. Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế với tổng số cổ phiếu tối đa là 75 triệu cổ phần tương đương với khoảng 11% tổng số cổ phần lưu hành sau khi HAG hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ này và chào bán cổ phần phổ thông như đã nói ở trên.

Khối lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Mức giá phát hành không thấp 21.000 đồng/cổ phần và tổng giá trị dự kiến của đợt phát hành vào khoảng 1.546 tỷ đồng.

3. Điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd vào tháng 8 năm 2010.

Trong các điều khoản chuyển đổi, có khoản mục điều chỉnh về giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cổ phần xuống còn 25.000 đồng/cổ phần.

Các đợt phát hành sẽ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Nếu thành công, vốn điều lệ của HAG sẽ tăng thêm thêm hàng ngàn tỷ đồng so với con số hiện tại là 5.373,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHCĐ cũng đã phê duyệt các điều khoản về việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết cổ phiếu mới của HAG. Chi tiết trong file đính kèm tại đây


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược