HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

KQKD 2012: HAD - EPS năm 2012 đạt gần 7.500 đồng

Kết thúc năm 2012 công ty đạt gần 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương đương gấp đôi kế hoạch.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương HAD thông báo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012.

Riêng quý IV, HAD đạt 39,44 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần kiểm soát quanh 70% nên lãi gộp đạt 11,64 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của riêng quý IV đạt 2,71 tỷ đồng, giảm 61,2% so với cùng kỳ. Luỹ kế năm 2012, HAD lãi gần 30 tỷ đồng, tăng 25,25% so với năm 2011.

So với kế hoạch 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được cổ đông giao phó, kết thúc năm 2012 công ty đạt gần 40 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương đương gấp đôi kế hoạch.

Với vốn điều lệ hiện tại là 40 tỷ đồng, HAD đạt EPS gần 7.490 đồng năm 2012.


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược