HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

Phân phối lợi nhuận: HAD - 26/11 GDKHQ nhận cổ tức 10%

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (MCK: HAD).

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội Hải Dương

Mã chứng khoán: HAD

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2012

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2012

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền

Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 13/12/2012

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, địa chỉ: phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/12/2012.


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược