HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

KQKD 9 tháng: HAD vượt 82% kế hoạch lợi nhuận

Lũy kế 9 tháng, HAD đạt 27,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty không có vay nợ ngân hàng tại ngày 30/9.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Dương ( HAD) công bố báo cáo tài chính quý III/2012.

Theo đó, quý III/2012, HAD đạt doanh thu 128,8 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 89%, giảm 2,4%. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm 10,9%, lợi nhuận gộp của HAD đạt 23 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Công ty đạt 14,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, HAD đạt doanh thu 282,6 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,2 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh của năm 2012, HAD đã hoàn thành 89,8% kế hoạch doanh thu (314 tỷ đồng) và vượt 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (20 tỷ đồng). Năm 2012, HAD dự kiến chia cổ tức tối thiểu 20% vốn.

Tại ngày 30/9, HAD không có vay nợ ngân hàng, công ty có 81 tỷ đồng tiền mặt.

Kết quả kinh doanh quý III/2012 của HAD.
Nguồn: HAD
Nguồn: HAD

Theo - GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược