HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

Kết quả kinh doanh: 7 tháng HAD ước lãi trên 20 tỷ, hoàn thành kế hoạch năm

Dự kiến trong năm 2012 công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận ít nhất 30%.

Ông Trần Huy Loãn, Phó giám đốc cho biết, 7 tháng đầu năm, Công ty ước đạt trên 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành kế hoạch cả năm (HAD đặt kế hoạch doanh thu 314 tỷ đồng, lợi nhuận 20 tỷ đồng và cổ tức 20%).

Dự kiến trong năm 2012 công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận ít nhất 30% và trả cổ tức 25%.

Theo HAD, thời điểm quý III là mùa tiêu thụ bia mạnh nhất, nên lợi nhuận công ty cũng tập trung cao hơn vào thời gian nay.
 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược