HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,9 (-100,0%)   
HNX0,0 -56,0 (-100,0%) 8,24,5
HNX35,0 -1,0 (-2,8%) 5,14,1
UPCOM31,7 +0,2 (0,6%) -0,2-48,6
HNX0,0 -18,8 (-100,0%) 2,74,8
UPCOM0,0 -49,8 (-100,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược