HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%)   
HNX33,5 -1,8 (-5,1%) 8,24,5
HNX35,7 -3,3 (-8,5%) 5,14,1
HSX592.773,5 +592.740,5 (1.796.183,2%) -0,2-48,6
HNX13,0 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM0,0 -48,7 (-100,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược