HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -8,0 (-100,0%)   
HNX27,5 +0,5 (1,9%) 8,24,5
HNX39,8 +2,9 (7,9%) 5,14,1
HSX477.757,8 +477.724,8 (1.447.650,8%) -0,2-48,6
HNX11,0 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM0,0 -48,8 (-100,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược