HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

Quý II, lợi nhuận HAD tăng hơn 77% so với cùng kỳ

Doanh thu Qúy II/2012 chủ yếu từ mảng hoạt động kinh doanh đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ 2011.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) thông báo  kết quả kinh doanh quý II/2012

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2012 đạt 86,09 tỷ đồng, tăng 34% và LNST đạt 10,79 tỷ đồng, tăng 77,18% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu quý 2 là 70,95% trong khi cùng kỳ là 75% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 25 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2011.

Doanh thu chủ yếu từ mảng hoạt động kinh doanh đạt 14,4 tỷ đồng, tăng  83%, chi phí bán hàng tăng nhẹ 7%, chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm  53% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, HAD đạt 106,47 tỷ đồng, tăng 21% và LNST dạt 13,03 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2011..

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

86.09

64.26

33.97%

106.47

87.91

21.11%

LNTT

14.43

8.13

77.49%

17.41

9.74

78.75%

LNST

10.79

6.09

77.18%

13.03

7.91

64.73%


Theo - HAD/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược