HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: Chứng khoán BIDV đã hoàn tất việc thoái vốn

CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN (BSC) đã bán toàn bộ 409.130 CP HAD (tỷ lệ 10,23%) và không còn là cổ đông lớn.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN

Mã chứng khoán: HAD

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 409.130 CP (tỷ lệ 10,23%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 409.130 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Ngày không còn là cổ đông lớn: 07/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược