HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: BSI - Cổ đông lớn đăng ký lướt sóng 409.130 CP

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN - Cổ đông lớn CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) đăng ký lướt sóng 409.130 CP.

Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN

 

Mã chứng khoán: HAD

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 409.130 CP (tỷ lệ 10,23%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 409.130 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 409.130 CP

 

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty

 

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

 

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2012

 

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/07/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -8,0 (-100,0%)   
HNX27,5 +0,5 (1,9%) 8,24,5
HNX39,8 +2,9 (7,9%) 5,14,1
HSX477.757,8 +477.724,8 (1.447.650,8%) -0,2-48,6
HNX11,0 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM0,0 -48,8 (-100,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược