HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: Lợi nhuận Quý I tăng 83% nhờ doanh thu tài chính

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận sau thuế đạt 2.2 tỷ đồng, tăng hơn 83% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần của HAD trong 3 tháng đầu năm đạt 20.4 tỷ đồng, chỉ bằng 85% so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng dẫn đến lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều so với quý 1/2011.

Công ty không phát sinh chi phí tài chính trong kỳ mà doanh thu hoạt động tài chính lại đạt 2.3 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước. Đây chính là lãi tiền gửi, tiền cho vay của HAD.

Vì vậy, mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%, chiếm 1.6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế của HAD vẫn đạt 2.97 tỷ đồng, tăng 84% so với mức 1.6 tỷ đồng của năm 2011.

Tính đến 31/03, tiền và tương đương tiền của HAD là 50.2 tỷ đồng, giảm gần 10% so với mức đầu năm.

Gia Yên


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -6,5 (-100,0%)   
HNX32,0 +2,6 (8,8%) 8,24,5
HNX38,9 +1,0 (2,6%) 5,14,1
HSX8.847,7 +8.815,7 (27.549,0%) -0,2-48,6
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,74,8
UPCOM47,0 0,0 (0,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược