HAD

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

HAD: Báo cáo thường niên năm 2011

CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD) công bố báo cáo thường niên năm 2011

Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 360,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -8,0 (-100,0%)   
HNX0,0 -27,5 (-100,0%) 8,24,5
HNX0,0 -37,0 (-100,0%) 5,14,1
HSX548.536,7 +548.503,2 (1.637.322,9%) -0,2-48,6
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 2,74,8
UPCOM0,0 -48,8 (-100,0%) 5,74,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược