GMD

Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HSX)

Công bố thông tin: GMD giải thể và thành lập công ty liên kết

CTCP Gemadept (GMD) công bố thông tin về việc giải thể Công ty TNHH MBN- GMD và thành lập công ty mới.

 

Cụ thể, GMD giải thể Công ty TNHH MBN- GMD do hết thời gian hoạt động.
 
Để duy trì hoạt động kinh doanh, GMD và đối tác đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thành lập công ty mới là Công ty TNHH Molenbergnatie – Gemadept Việt Nam và tăng tỷ lệ góp vốn của Gemadept.
 
Công ty có vốn điều lệ 500.000 USD trong đó GMD góp 49% vốn điều lệ.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 160,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 120,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,0 +0,5 (4,3%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược