GMD

Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HSX)

Kết quả kinh doanh: Quý IV, GMD lãi ròng trên 100 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng

Về kết quả kinh doanh riêng lẻ của công ty mẹ GMD, lợi nhuận sau thuế quý 4/2012 đạt gần 20 tỷ đồng, cả năm đạt 26 tỷ đồng, tăng 7% năm 2011.

 

CTCP Gemadept (GMD) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012. 
 
Mặc dù doanh thu trong quý IV song công ty vẫn có lãi gần 28 tỷ đồng nhờ chi phí tài chính giảm mạnh. 
 
Năm 2012 GMD lãi ròng hơn 100 tỷ đồng thì công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 94 tỷ đồng.
 
Cụ thể, trong quý IV/2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của GMD đạt gần 636 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2011, lũy kế cả năm đạt hơn 2.573 tỷ đồng, tăng 8% năm 2011.
 
GMD hoạt động 4 lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác cảng, logistics, kinh doanh bất động sản và trồng rừng, trong đó 67% doanh thu từ từ hoạt động logistics, hoạt động này tăng 6% so với năm 2011, hoạt động khai thác cảng đạt 757 tỷ đồng, chiếm 29% tổng doanh thu.
 
Doanh thu tài chính quý IV/2012 của GMD đạt gần 33 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ và cả năm đạt 116 tỷ đồng, giảm 44% năm 2011.
 
Khoản lợi nhuận khác năm 2012 đạt gần 36 tỷ đồng, tăng 55% năm 2011.
 
Chi phí tài chính trong quý GMD  phải trả 50 tỷ đồng giảm 53% so với quý IV/2011, lũy kế cả năm là 182 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2011 do năm 2012 GMD được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 94 tỷ. 
 
Tuy thế, GMD vẫn lãi trước thuế quý IV là trên 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 15 tỷ đồng, cả năm lợi nhuận trước thuế đạt 146 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2011.
 
Giảm trừ chi phí thuế TNDN, GMD lãi ròng trong quý đạt xấp xỉ 28 tỷ đồng, cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2011. 
 
Đây là kết quả kinh doanh đã hợp nhất kết quả kinh doanh của 19 công ty con, 13 công ty liên kết và 1 công ty đồng sở hữu (CTCP Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link) của GMD. 
 
Về kết quả kinh doanh riêng lẻ của công ty mẹ GMD, lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 đạt gần 20 tỷ đồng, cả năm đạt 26 tỷ đồng, tăng 7% năm 2011.
 
Tại thời điểm kết thúc năm 2012, CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo vẫn là công ty liên kết của GMD, với tỷ lệ nắm giữ của GMD tại Vĩnh Hảo là 29%. Đầu năm 2013, GMD đã bán 24,9% cổ phần Vĩnh Hảo cho Masan.
 
Vốn điều lệ của GMD tại thời điểm cuối năm 2012 là 1.094 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 2.471 tỷ đồng.
 
Nợ phải trả của GMD tại thời điểm cuối năm 2012 là gần 2.150 tỷ đồng, giảm 9,4% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn gần 500 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 756 tỷ đồng.
 
Chi tiết trong file đính kèm tại đây.

Theo - CafeF/HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 160,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 120,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,0 +0,5 (4,3%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược