GMD

Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HSX)

Công bố thông tin: GMD báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Gemadept (GMD) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

 

Theo đó, năm 2012 công ty đã tổ chức 15 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 24 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu:

  • TCT Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên đã bán 21.000 CP;
  • Ông Đỗ Văn Minh – cổ đông nội bộ đã bán 234.330 CP;
  • Bà Nguyễn Hoàng Tố Nga đã bán 40.000 CP;

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.

Công bố thông tin: GMD báo cáo quản trị năm 2012GMD

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 160,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 120,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,0 +0,5 (4,3%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược