GMD

Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HSX)

Hoạt động doanh nghiệp: GMD chuyển nhượng trên 2 triệu cổ phiếu Vĩnh Hảo

Sau giao dịch, GMD không còn là cổ đông lớn của Vĩnh Hảo.

 

CTCP Gemadept (GMD) công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Theo đó, GMD đã hoàn tất chuyển nhượng 2.016.900 cổ phiếu vào ngày 31/1/2013 và không còn là cổ đông lớn khi nắm giữ 332.290 CP, tương ứng 4,1%.

Hoạt động doanh nghiệp: GMD chuyển nhượng trên 2 triệu cổ phiếu Vĩnh HảoGMD

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 160,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 120,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX12,0 +0,5 (4,3%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược