FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

Thoái vốn: FLC bán hết vốn góp tại Đại lý Thuế Hùng Quân

HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (FLC) vùa quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đại lý Thuế Hùng Quân.

Cụ thể, FLC sẽ bán hết 10.000 cổ phiếu (trị giá 100 triệu đồng) nắm giữ tại Công ty Đại lý Thuế Hùng Quân, chiếm 1% vốn điều lệ của Đại lý Thuế Hùng Quân.

Giá chuyển nhượng 10.000 đồng/cp.

Thời điểm chuyển nhượng: Trước ngày 30/112/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược