FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch FLC đã bán toàn bộ 4,2 triệu cổ phiếu

Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 17/12 đến 19/12. Ông Trịnh Văn Quyết không còn trực tiếp sở hữu cổ phiếu nào tại FLC.

Tập đoàn FLC trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Mã chứng khoán giao dịch: FLC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.200.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ 17/12/2012 đến ngày 19/12/2012.

Như vậy, ông Quyết không còn trực tiếp đứng tên sở hữu cổ phiếu FLC. Tuy nhiên, với việc sở hữu 98% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản SGInvest, đơn vị đang nắm 62,38% vốn điều lệ FLC, sở hữu của cá nhân ông Quyết tại Tập đoàn FLC là xấp xỉ 61,13% vốn điều lệ.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược