FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

Chuyển nhượng cổ phần: FLC chuyển nhượng 14 triệu cổ phần FLC Global

Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 13.600 đ/cp.

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC.

Chuyển nhượng hơn 14 triệu cổ phần (chiếm 54,6% vốn điều lệ) trong số 19,6 triệu cổ phần của Công ty tại CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC (FLC Global) cho nhà đầu tư có như cầu.

Số lượng cổ phần nắm giữ sau giao dịch là 5,4 triệu cổ phần, tương ứng 21% vốn điều lệ của FLC Global.

Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 13.600 đ/cp.


 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược