FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

Thoái vốn: FLC dự kiến bán 5 triệu cổ phần tại FLCS

Dự kiến, số tiền thu về tối thiểu là 23 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán FLC (FLCS).

FLC sẽ chuyển nhượng 5 triệu cổ phần tại FLCS cho các cá nhân có nhu cầu để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 4.600 đồng/cổ phần.

Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Đến hết tháng 11/2012.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược