FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

Công bố thông tin: FLC mua thêm cổ phần để tăng vốn cho FLC Travel

FLC mua thêm 17,93 triệu cổ phần của công ty FLC Travel, nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 25,9 triệu cổ phần.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) công bố thông tin về việc mua thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần (CTCP) FLC Travel.

FLC mua thêm gần 17,93 triệu cổ phần của công ty FLC Travel, trị giá của số cổ phần này là gần 179,3 tỷ đồng. Như vậy, số lượng cổ phần của FLC Travel mà FLC đang nắm giữ là gần 25,9 triệu cổ phần.

Việc mua thêm cổ phần này không thay đổi tỷ lệ sở hữu của FLC tại FLC Travel ( vẫn là 99,6 % tổng vốn điều lệ) mà nhằm tăng vốn điều lệ cho FLC Travel. Vốn điều lệ của FLC Travel tăng từ 80 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng. FLC tiến hành mua thêm cổ phần và thanh toán giá trị cổ phần vào ngày 14/9.

Ông Lê Đình Vinh tiếp tục được cử giữ chức người đại diện phần vốn góp của FLC tại FLC Travel. Ông Vinh hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Gần đây FLC chuyển nhượng toàn bộ 275 nghìn cổ phần tại Công ty cổ phần Đào tạo Golf VPGA cho bà Hoàng Thị Thu Hà, thu về số tiền là 2,7 tỷ đồng.

Như vậy, FLC còn 6 công ty con và 2 công ty liên kết. Trong đó có 4 công ty FLC sở hữu trên 90% vốn điều lệ là CTCP FLC Travel, FLC GolfNet, FLC Media, và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược