FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HSX)

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II: FLC lãi 5,3 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, FLC lãi ròng 5,5 tỷ đồng còn xa mức 232 tỷ đồng mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Báo cáo ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đạt 212 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần cùng kỳ, nhưng do tỷ trọng giá vốn hàng bán lớn, cộng thêm các khoản chi phí nên lợi nhuận còn 5,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1,35 tỷ đồng.

Nguồn lợi nhuận này chủ yếu đến trong quý II với gần 5,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,23 tỷ đồng.

Năm 2012, FLC đặt kế hoạch lợi nhuận 232 tỷ đồng. 


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược