EIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: EIB – Em Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu

Em ông Hà Thanh Tùng – Thành viên HĐQT của EIB đăng ký bán ra toàn bộ 20.020 CP kể từ ngày 12/3/2013.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thị Mỹ Trang

Mã chứng khoán: EIB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 20.020 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hà Thanh Tùng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.020 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/3/2013 đến ngày 10/4/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 12.355,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược