EIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: EIB – Công ty Sóng Việt đăng ký bán 140.640 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu CTCP Sóng Việt nắm giữ tại EIB sau giao dịch giảm xuống còn trên 2,34 triệu cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Sóng Việt

Mã chứng khoán: EIB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.482.529 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Hà Thanh Hùng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Chủ tịch HĐQT

Số lượng CP đăng ký bán: 140.640 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.341.609 CP, tỷ lệ 0,19%

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/1/2013 đến ngày 28/2/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 12.355,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược