EIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh: Quý III lợi nhuận ròng EIB giảm 45% so với cùng kỳ

Tăng trưởng tín dụng của Eximbank tại thời điểm 30/9 là âm 14,7% so với cuối năm 2011.

Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Theo đó, thu nhập lãi thuần giảm 20% xuống 1.156 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ giảm 40% xuống 56 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động khác và hoạt động góp vốn, mua cổ phần có lợi nhuận lớn hơn so với quý III/2011.

Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đều tăng so với cùng kỳ, lãi trước thuế của Eximbank còn 561 tỷ đồng và lãi sau thuế còn 414 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt 4.045 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 9% so với cùng kỳ và 1.825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9, dư nợ của Eximbank là 63.675 tỷ đồng, giảm 14,72% so với cuối năm 2011. Nợ xấu đạt 1.201 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,89%. Trước đó, tăng trưởng tín dụng 6 tháng của ngân hàng đạt 0,97%. Như vậy, riêng trong quý III, giá trị khoản cho vay khách hàng tại Eximbank giảm hơn 11.700 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối quý III, huy động vốn của Eximbank đạt 59.461 tỷ đồng, tăng trưởng 10,83% sau 9 tháng. 


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2.250,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 12.355,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược