DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Công bố thông tin: DXG thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

CTCP dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng như sau:

 

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1;

Phát hành tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần theo tỷ lệ 20:1;

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX17,6 -0,6 (-3,3%) 2,43,5
HNX13,5 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược