DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Hoạt động DN: DXG mua lại 60% phần vốn góp Công ty Lý Khoa Nguyên

DXG mua lại 60% cổ phần tại Công ty TNHH Du lịch – Thương mại – Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên với số tiền lên tới gần 48 tỷ đồng.

 

CTCP dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn vào công ty liên kết.

Theo đó, DXG mua lại 40% phần vốn góp của ông Trần Việt Anh và 20% phần vốn góp của ông Trần Tiến Dũng tại Công ty TNHH Du lịch - Thương mại - Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên.

Tổng số tiền DXG bỏ ra để mua cổ phần là trên 47,78 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng quản trị DXG thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Hà Đức Hiếu đại diện phần vốn góp của DXG tại Lý Khoa nguyên toàn quyết quyết định các công việc có liên quan


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX17,6 -0,6 (-3,3%) 2,43,5
HNX13,5 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược