DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Giao dịch nội bộ: DXG – Thành viên BKS bán bất thành 3.000 CP

Như vậy, sau giao dịch số cổ phiếu bà Trịnh Thị Ngọc Hà – Thành viên BKS của DXG nắm giữ vẫn là 8.876 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Ngọc hà

Mã chứng khoán: DXG

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.876 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP

Số lượng CP đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.876 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 4/2/2013 đến ngày 4/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,9 -0,2 (-1,2%) -4,5-0,7
UPCOM23,8 +0,1 (0,4%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.832,6 (59.279,2%) 2,04,3
HSX769.720,4 +769.716,7 (20.859.530,1%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.843,9 (256.346,1%) 0,232,7
HNX23,4 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX14,0 -1,3 (-8,5%) 10,01,1
HSX831.652,5 +831.584,5 (1.222.918,4%) 3,44,9
HSX442.368,2 +442.350,6 (2.513.355,6%) 0,348,0
HNX0,0 -10,2 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược