DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Giao dịch nội bộ: DXG – Thành viên BKS đăng ký bán 3.000 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu bà Trịnh Thị Ngọc Hà – Thành viên BKS nắm giữ giảm xuống còn 5.876 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Ngọc hà

Mã chứng khoán: DXG

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.876 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.876 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/2/2013 đến ngày 4/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,3 -2,3 (-9,3%) -4,5-0,7
UPCOM24,1 +0,1 (0,4%) 1,97,2
HSX15,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX35.389,5 +35.386,1 (1.040.766,8%) 0,311,7
HSX88.473,6 +88.470,6 (2.900.674,8%) 0,232,7
HNX21,1 +0,5 (2,4%) 2,43,5
HNX0,0 -13,7 (-100,0%) 10,01,1
HSX442.368,7 +442.300,9 (652.361,2%) 3,44,9
HSX787.415,2 +787.399,8 (5.112.985,6%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược