DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Giao dịch nội bộ: DXG – Thành viên BKS đăng ký bán 3.000 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu bà Trịnh Thị Ngọc Hà – Thành viên BKS nắm giữ giảm xuống còn 5.876 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Ngọc hà

Mã chứng khoán: DXG

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.876 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.876 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/2/2013 đến ngày 4/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX21,2 -0,4 (-1,9%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 1,97,2
HSX176.947,3 +176.935,3 (1.474.461,0%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,6 (567.039,4%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,9 (352.385,3%) 0,232,7
HNX16,0 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX0,0 -13,1 (-100,0%) 10,01,1
HSX70.779,6 +70.710,4 (102.182,6%) 3,44,9
HSX734.331,0 +734.315,6 (4.768.283,3%) 0,348,0
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược