DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Công bố thông tin: DXG báo cáo quản trị năm 2012

CTCP dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, năm 2012 công ty đã thực hiện 30 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 31 nghị quyết.

Về giao dịch cổ phiếu: Có 13 giao dịch được thực hiện của cổ đông nội bộ, người có liên quan và cổ đông lớn.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012 của DXG.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX17,6 -0,6 (-3,3%) 2,43,5
HNX13,5 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược