DXG

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HSX)

Kết quả kinh doanh: DXG - Quý IV công ty mẹ có lãi nhờ hoạt động tài chính

Trong quý, nhận được khoản lợi nhuận được chia từ các công ty con nên lãi ròng quý IV Công ty đạt 18,82 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 16,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần trong quý của DXG không biến động gì nhiều so với quý IV/2011 khi đạt 25,24 tỷ đồng và lãi gộp đạt 12,4 tỷ đồng.

Điểm nổi bật là doanh thu tài chính đạt 20,46 tỷ đồng, tăng gấp 7,4 lần so với cùng kỳ do DXG được hưởng cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con phát sinh lãi trong năm 2012.

Do đó, lợi nhuận sau thuế quý IV của DXG tăng đột biến khi đạt 18,82 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế cả năm 2012 lên 32,21 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,9% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2011.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV/2012 của riêng công ty mẹ. 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 106,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 80,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 320,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,6 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,1 0,0 (0,0%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX17,6 -0,6 (-3,3%) 2,43,5
HNX13,5 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược