DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

9 tháng, DST lỗ 291 triệu đồng

Quý 3/2012, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt có 202 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC quý 3/2012 của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định ( DST, doanh thu trong kỳ đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt có 202 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước.

DST giải trình nguyên nhân như sau: Quý 3 năm 2012 ,do tình hình chung kinh doanh khó khăn hơn và  cơ chế thị trường sách giáo khoa cung nhiều hơn cầu. Hàng mua vào chiết khấu thấp hơn năm trước

Để đấy mạnh doanh số Công ty  bán hàng tăng  chiết khấu cao hơn năm trước nhưng  Q3/2012 so với cùng kỳ 2011 doanh thu vẫn  12 % giảm .

Vì vậy  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vụ quý 3/2012 giảm 34% so với cùng kỳ 2011.Do đó lợi nhu ận sau thu ế Q3 năm 2012 giảm so v ới Q3 năm 2011 là 22%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DST lỗ 291 triệu đồng, trong khi cùng kỳ công ty vẫn có lãi 224 triệu đồng.

BCTC và giải trình chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược