DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II DST lỗ gần 500 triệu đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DST lỗ 493 triệu đồng.

CTCP Sách và thiết bị giáo dục Nam Định (DST) thông báo kết quả kinh doanh quý II/2012 với mức lỗ 493 triệu đồng.

DST cho biết, trong quý II năm 2012 ,do tình hình chung kinh doanh khó khăn hơn và  cơ chế thị trường sách giáo khoa cung nhiều hơn cầu. Hàng mua vào chiết khấu thấp hơn năm trước, để đấy mạnh doanh số Công ty  bán hàng tăng  chiết khấu cao hơn năm trước .

Tuy nhiên QII/2012 so với cùng kỳ 2011 doanh thu vẫn giảm 30%, từ 7,7 tỷ đồng xuống 5,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vụ quý II/2012 giảm 43%, đạt 391 triệu.

Bên cạnh đó, qúy II/2012 Công ty bị truy thu  thêm thuế TNDN năm 2010 là 57 triệu dẫn đến Công ty lỗ 493 triệu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DST lỗ 493 triệu đồng, trong khi cũng kỳ công ty lỗ 35 triệu đồng.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược