DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

DST: Giải trình giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (DST) giải trình cổ phiếu DST giảm giá sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 14/5/2012 đến ngày 18/5/2012 như sau:

Việc giá cổ phiếu DST giảm là do cung cầu cổ phiếu DST trên thị trường ,được quyết định bởi nhà đầu tư và nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty .

Ngoài ra trong thời gian qua Công ty không có thông tin gì bất thường khác để tác động đến giao dịch bất thường của các nhà đầu tư.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược