DST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định (HNX)

DST: Giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Nam Định (DST) vừa có công văn giải trình về giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2012.

DST cho rằng, việc cổ phiếu DST giảm sàn là do cung cầu cổ phiếu DST trên thị trường, được quyết định bởi nhà đầu tư và nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

Ngoài ra trong thời gian qua Công ty không có thông tin gì bất thường khác để tác động đến giao dịch bất thường của các nhà đầu tư.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 28,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,70 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,27 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 3,43,2
HNX1,8 +0,1 (5,9%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX15,1 +1,3 (9,4%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược