DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

KQKD 2012: DNY lãi 13 tỷ đồng, giảm 75% so với 2011

Lũy kế cả năm 2012, DNY đạt hơn 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 74,7% so với mức lãi 51,7 tỷ đồng của năm trước.

Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, riêng quý 4 năm nay doanh thu thuần của DNY đạt 440,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2011.Tỷ trọng giá vốn/doanh thu chiếm 94,8% (cùng kỳ tỷ lệ này là 89,4%) nên lợi nhuận gộp đã giảm 42,9%, đạt 22,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng chỉ thu được 1,32 tỷ đồng, giảm 44% dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 15,9 tỷ đồng xuống còn vẻn vẹn 2,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 82,6%.

Lũy kế cả năm 2012, DNY đạt hơn 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 74,7% so với mức lãi 51,7 tỷ đồng của năm trước.

Theo giải trình của DNY, cũng giống  với tình hình của các quý trước, các ngành kinh tế khác và ngành thép vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là dư thừa cung.

Vì vậy, thời gian qua, mặc dù giá nguyên vật liệu có xu hướng giảm dần, lãi suất vay ngân hàng đã hạ nhiệt cùng với sự  cố gắng tiết giảm tối đa chi phí, chất lượng sản phẩm đã  được khẳng định, song với sự xâm nhập của sản phẩm chất lượng thấp (đặc biệt là nguồn sản phẩm từ Trung Quốc) nên sự cạnh tranh về giá bán vô cùng gay gắt.

Tuy nhiên, để tạo nguồn thu, quay vòng vốn và giải quyết việc làm cho người lao động, Công ty chấp nhận mức lợi nhuận thấp.

Do đó, với lượng bán ra tăng so với cùng kỳ song doanh thu  trong quý này chỉ bằng với doanh thu cùng kỳ năm trước và lợi nhuận biến động hơn 10%.


Theo - StoxPlusKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược