DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

Quý II, lợi nhuận DNY chỉ bằng 1/2 cùng kỳ

So với kế hoạch kinh doanh cả năm thì mức hoàn thành kế hoạch của DNY không cao.

Mặc dù, doanh thu trong quý II/2012 của CTCP Thép Dana – Ý (DNY) có sự tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ từ 196,2 tỷ lên 226,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, con số lợi nhuận lại thấp khi công bố đạt có 6,7 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm tới 54% so với cùng kỳ 2011.

Theo công văn giải trình của DNY, nguyên nhân là do trong quý II năm nay, thị trường sắt thép mặc dù có khỏi sắc nhưng giá bán vẫn không tăng.

Đồng thời,ở quý II năm trước công ty có thêm khoản thu nhập khác do đối tác hủy hợp đồng hơn 5 tỷ nên lợi nhuận đã tăng cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, DNy đạt 524 tỷ đồng doanh thu và 9,5 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2012, DNY đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng, với mức doanh thu 3.453 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2011; lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng, gấp 1,7 lần. Mức cổ tức dự kiến là 20%.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh cả năm mức hoàn thành kế hoạch của DNY không cao.

 


Theo - FPTSKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược