DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% năm 2012

ĐHCĐ cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Thép DANA-Ý (DNY), Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.453 tỷ đồng, LNST 139 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
 
ĐHCĐ cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

Năm 2011, DNY đạt doanh thu 1.042 tỷ đồng, LNST đạt 51,783 tỷ đồng. Công ty hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2012, với kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của DNY sẽ tăng lên mức 260 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu DNY kết thúc ngày giao dịch 26/6 là 11.200 đồng/CP, tương đương mức vốn hóa thị trường là 224 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu của DNY thời điểm cuối quý I/2012 là hơn 352 tỷ đồng.

 


Theo - ĐTCKKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược