DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

DNY: Năm 2012 dự kiến chia cổ tức 30%

Theo nội dung chương trình nghị sự trong ĐHCĐ sắp tới, Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY) sẽ xin ý kiến cổ đông chi cổ tức năm 2012 tỷ lệ 30%.

Cụ thể, DNY đặt kế hoạch kinh doanh năm 2012 với sản lượng phôi thỏi dự kiến 240.000 tấn và sản lượng cán 190.000 tấn.

Chỉ tiêu doanh thu hướng tới mục tiêu 3.453 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 139 tỷ đồng. Đồng thời, HĐQT đề xuất chi cổ tức năm 2012 tỷ lệ 30%.

HĐQT sẽ trình ĐHCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với mức cổ tức 30% bằng cổ phiếu.

DNY sẽ phấn đấu tăng doanh thu tối thiểu 30% hàng năm từ năm 2012 đến năm 2015.


Theo - DNYKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược