DNY

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (HNX)

SHS đã thoái toàn bộ 12,3% vốn tại DNY

Công ty cổ phần thép Dana - Ý (DNY) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, mã SHS đã bán tòan bộ 2,46 triệu cổ phiếu đang nắm giữ của DNY, chiếm 12,3% vốn điều lệ.

Như vậy, SHS không còn là cổ đông lớn của DNY từ ngày 26/4.

Trong phiên giao dịch ngày 26/4, DNY tăng trần, được giao dịch thỏa thuận 2,45 triệu cổ phiếu và khớp lệnh 9.100 cổ phiếu.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 914,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 87,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 87,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,3 -0,1 (-2,3%) 1,35,6
HSX840.499,6 +840.458,4 (2.037.474,9%) 0,525,0
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,77,3
HSX221.184,1 +221.169,7 (1.535.901,0%) 1,55,5
HSX513.147,2 +513.113,2 (1.509.156,5%) 2,310,4
HSX442.368,1 +442.360,7 (6.010.335,7%) 3,76,5
HNX4,0 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX11,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược