DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Kế hoạch kinh doanh 2013: DNP - Lên kế hoạch cổ tức 16% năm 2013

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2013 đạt 10 tỷ đồng. Tăng 6,4% so với thực hiện năm 2012.

Công ty cổ phần Nhựa đồng Nai (DNP) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 19/3. Theo đó:

HĐQT thông qua kếtquả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

  • Doanh thu 322 tỷđồng,
  •  Lợi nhuận sau thuế: 9,4tỷ đồng.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ năm

Đồng thời, HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

  • Doanh thu 365 tỷ đồng,
  •  Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng. Tăng 6,4% so với thực hiện năm 2012.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%/ năm

Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM24,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,4 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX35.390,0 +35.336,5 (66.049,5%) 9,95,0
UPCOM0,0 -4,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX300.810,5 +300.784,7 (1.163.577,0%) 1,84,7
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược