DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Kế hoạch kinh doanh 2013: DNP - Lên kế hoạch cổ tức 16% năm 2013

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2013 đạt 10 tỷ đồng. Tăng 6,4% so với thực hiện năm 2012.

Công ty cổ phần Nhựa đồng Nai (DNP) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 19/3. Theo đó:

HĐQT thông qua kếtquả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

  • Doanh thu 322 tỷđồng,
  •  Lợi nhuận sau thuế: 9,4tỷ đồng.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ năm

Đồng thời, HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

  • Doanh thu 365 tỷ đồng,
  •  Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng. Tăng 6,4% so với thực hiện năm 2012.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%/ năm

Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược