DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Kế hoạch kinh doanh 2013: DNP - Lên kế hoạch cổ tức 16% năm 2013

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2013 đạt 10 tỷ đồng. Tăng 6,4% so với thực hiện năm 2012.

Công ty cổ phần Nhựa đồng Nai (DNP) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 19/3. Theo đó:

HĐQT thông qua kếtquả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

  • Doanh thu 322 tỷđồng,
  •  Lợi nhuận sau thuế: 9,4tỷ đồng.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ năm

Đồng thời, HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

  • Doanh thu 365 tỷ đồng,
  •  Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng. Tăng 6,4% so với thực hiện năm 2012.
  • Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%/ năm

Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược