DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Nghị quyết HĐQT: DNP thay đổi nhân sự

HĐQT quyết định ông Vũ ĐÌnh Độ Phó Chủ tịch CTCP Nhựa Đồng Nai tại CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung.

HĐQT quyết định ông Nguyễn Phú Túc không còn làm đại diện vốn CTCP Nhựa Đồng Nai tại CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung.

HĐQT quyết định ông Vũ ĐÌnh Độ Phó Chủ tịch CTCP Nhựa Đồng Nai tại CTCP Nhựa Đồng Nai Miền Trung.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược