DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Công bố thông tin: DNP thay đổi nhân sự Ban Giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc công ty sẽ nghỉ việc.

CTCP Nhựa Đồng Nai giải quyết cho ông Nguyễn Văn Chinh - Phó Tổng Giám Đốc nghỉ việc từ ngày 14/05/2012. 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX79.626,4 +79.607,4 (418.986,5%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,5 +0,6 (8,7%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX610.468,5 +610.406,3 (981.360,6%) 9,95,0
UPCOM2,4 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX5,0 +0,4 (8,7%) -0,7-4,9
HSX610.468,1 +610.440,6 (2.219.784,1%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược