DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Công bố thông tin: DNP thay đổi nhân sự Ban Giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc công ty sẽ nghỉ việc.

CTCP Nhựa Đồng Nai giải quyết cho ông Nguyễn Văn Chinh - Phó Tổng Giám Đốc nghỉ việc từ ngày 14/05/2012. 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,2 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM24,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM19,5 +2,5 (14,7%) 0,821,8
HNX6,2 -0,2 (-3,1%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX159.253,0 +159.199,7 (298.686,2%) 9,95,0
UPCOM0,0 -4,6 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX150.405,4 +150.381,9 (639.922,9%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược