DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, lợi nhuận công ty mẹ DNP giảm 67% so với cùng kỳ

6 tháng, DNP lãi 2,3 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ 2011.

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2012 của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) cho thấy lãi ròng giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 1.26 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty mẹ tăng nhẹ 3% đạt 85 tỷ đồng. Trong khi giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp giảm 17% so với cùng kỳ, đạt gần 10 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tính các chi phí hoạt động, lãi ròng quý 2/2012 của DNP đạt 1.26 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty tăng nhẹ đạt 159 tỷ đồng, trong khi lãi ròng giảm 55% so với cùng kỳ đạt 2.28 tỷ đồng.


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM23,6 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,3 (5,4%) -0,7-4,9
HSX141.558,0 +141.536,0 (644.811,1%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược