DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, lợi nhuận công ty mẹ DNP giảm 67% so với cùng kỳ

6 tháng, DNP lãi 2,3 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ 2011.

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2012 của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) cho thấy lãi ròng giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 1.26 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty mẹ tăng nhẹ 3% đạt 85 tỷ đồng. Trong khi giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp giảm 17% so với cùng kỳ, đạt gần 10 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tính các chi phí hoạt động, lãi ròng quý 2/2012 của DNP đạt 1.26 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty tăng nhẹ đạt 159 tỷ đồng, trong khi lãi ròng giảm 55% so với cùng kỳ đạt 2.28 tỷ đồng.


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược