DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, lợi nhuận công ty mẹ DNP giảm 67% so với cùng kỳ

6 tháng, DNP lãi 2,3 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ 2011.

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2012 của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) cho thấy lãi ròng giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 1.26 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty mẹ tăng nhẹ 3% đạt 85 tỷ đồng. Trong khi giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp giảm 17% so với cùng kỳ, đạt gần 10 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tính các chi phí hoạt động, lãi ròng quý 2/2012 của DNP đạt 1.26 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty tăng nhẹ đạt 159 tỷ đồng, trong khi lãi ròng giảm 55% so với cùng kỳ đạt 2.28 tỷ đồng.


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược