DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Ông Vũ Đình Độ trở thành cổ đông lớn

Ông Vũ Đình Độ đã mua 582.700 CP CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) và trở thành cổ đông lớn.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Đình Độ

Mã chứng khoán: DNP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 582.700 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 582.700 CP

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17%

Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược