DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) thông báo, ngày 30/06/2012 sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2012.

Ngày tổ chức đại hội: Thứ bảy ngày 30/06/2012

Địa điểm:  Phòng Lotus A, Lầu 1, Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 12 giờ


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,6 (46.466,1%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX601.621,1 +601.562,8 (1.031.840,1%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,3 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX247.726,4 +247.701,1 (979.055,5%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược