DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) thông báo, ngày 30/06/2012 sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2012.

Ngày tổ chức đại hội: Thứ bảy ngày 30/06/2012

Địa điểm:  Phòng Lotus A, Lầu 1, Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 12 giờ


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,8 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,6 +0,1 (0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 -0,2 (-2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX813.957,7 +813.901,7 (1.453.395,9%) 9,95,0
UPCOM2,4 +0,1 (4,3%) 0,97,4
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX79.626,5 +79.604,9 (368.541,0%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược