DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) thông báo, ngày 30/06/2012 sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2012.

Ngày tổ chức đại hội: Thứ bảy ngày 30/06/2012

Địa điểm:  Phòng Lotus A, Lầu 1, Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 12 giờ


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược