DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Ủy viên HĐQT đã bán 23.000 CP

Số lượng cổ phiếu Ông Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) nắm giữ sau khi giao dịch là 67.661 CP (tỷ lệ 1,98%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Chinh

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

Mã chứng khoán: DNP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90.661 CP (tỷ lệ 2,65%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.661 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 67.661 CP (tỷ lệ 1,98%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 06/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,9 +0,2 (3,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX35.390,1 +35.331,3 (60.087,2%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,2 (9,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX424.673,6 +424.646,5 (1.569.857,7%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược