DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Quý I/2012 lãi hơn 1 tỷ đồng

Quý I/2012 DNP đạt doanh thu 79,6 tỷ đồng, lợi nhuận 1,06 tỷ đồng.

Công ty cổ phần  Nhựa Đồng Nai ( mã DNP) công bố báo cáo tài chính quý I/2012.

Theo đó, doanh thu quý I/2012 của DNP tăng 3,1% so với cùng kỳ 2011, đạt 79,65 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 7,55 %, lợi nhuận gộp giảm 21% so với quý I/2011, đạt 9,16 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm mạnh, lần lượt là 98,3% và 51%.

Chi phí bán hàng 1,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2,69 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế giảm 54,5 % so với quý I/2012, đạt 1,06 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này chỉ bằng 1/3 lợi nhuận quý trước đó.
 

Kết quả kinh doanh DNP
Đơn vị: Tỷ đồng


Theo - DVT/HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,7 (46.712,4%) 6,83,8
UPCOM23,6 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
HSX495.452,7 +495.397,9 (904.010,8%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,3 (5,4%) -0,7-4,9
HSX141.558,0 +141.536,0 (644.811,1%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược