DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Quý I/2012 lãi hơn 1 tỷ đồng

Quý I/2012 DNP đạt doanh thu 79,6 tỷ đồng, lợi nhuận 1,06 tỷ đồng.

Công ty cổ phần  Nhựa Đồng Nai ( mã DNP) công bố báo cáo tài chính quý I/2012.

Theo đó, doanh thu quý I/2012 của DNP tăng 3,1% so với cùng kỳ 2011, đạt 79,65 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 7,55 %, lợi nhuận gộp giảm 21% so với quý I/2011, đạt 9,16 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm mạnh, lần lượt là 98,3% và 51%.

Chi phí bán hàng 1,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2,69 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế giảm 54,5 % so với quý I/2012, đạt 1,06 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này chỉ bằng 1/3 lợi nhuận quý trước đó.
 

Kết quả kinh doanh DNP
Đơn vị: Tỷ đồng


Theo - DVT/HSXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX7,0 +0,2 (2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX106.169,0 +106.108,8 (176.260,4%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,1 (4,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX106.168,6 +106.141,1 (385.967,6%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược