DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012

Do Công ty có nhận được danh sách nhóm cổ đông lớn gửi đến công ty yêu cầu một số vấn đề trong cuộc họp Đại hội Cổ Đông.

Sau khi chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 20/4/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP.HCM và thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 2/6/2012.

Tuy nhiên hiện nay Công ty có nhận được danh sách nhóm cổ đông lớn gửi đến công ty yêu cầu một số vấn đề trong cuộc họp Đại hội Cổ Đông.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược