DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 tỷ lệ 10%

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011.

Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2012

Ngày trả cổ tức: 8/6/2012

Tỷ lệ thực hiện: 10%


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX19,0 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,7 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,9 +0,2 (3,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX35.390,1 +35.331,3 (60.087,2%) 9,95,0
UPCOM2,3 +0,2 (9,5%) 0,97,4
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX424.673,6 +424.646,5 (1.569.857,7%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược