DNP

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX)

DNP: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

CTCP Nhựa Đồng Nai thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của CTCP Nhựa Đồng Nai với nội dung như sau:

 

-       Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Continental Saigon - 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 

-          Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 02/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 320,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược